ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงปกติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวม ต่อไปนี้คือวิธีรักษาระดับน้ำตาลในเลือดที่ได้ผล